150918_SR_VZOROVÝ_FORMULÁR_NA_ODSTÚPENIE_OD_ZMLUVY