ČO JE TO POTRAVINOVÁ INTOLERANCIA

Čo je potravinová intolerancia

Potravinová intolerancia je neznášanlivosť alebo precitlivenosť žalúdka vznikajúca pri príjme potravy. Táto neznášanlivosť vzniká v procese trávenia, kedy sa potraviny v tele rozkladajú na jednotlivé časti. Ak je však tráviaci trakt sústavne zaťažovaný nevhodnými potravinami, môže postupne viesť k syndrómu zvýšenej priepustnosti čreva. Tým sa do tela dostávajú látky, proti ktorým sa chce naša imunita brániť a vytvára protilátku typu IgG. Tieto telom produkované protilátky začnú vytvárať s antigénom zhluky – imunokomplexy, ktoré sa usádzajú po celom tele a môžu spôsobovať zdravotné problémy. 

Potravinová intolerancia sa často zamieňa s pojmom alergia. Pri alergii ide však o okamžitú a často veľmi silnú reakciu imunitného systému, zatiaľ čo intoleranciu človek nepocíti hneď. Škodí tak povediac nenápadne, reakcie na rozdiel od alergie sú oneskorené a symptómy sa môžu dostaviť až o niekoľko hodín alebo dní. Hoci potravinová intolerancia nie je priamo život ohrozujúca, jej vplyv by sa nemal nikdy podceňovať, pretože sa často stáva, že osoby trpiace touto chorobou majú sťaženú schopnosť viesť normálny zdravý život.

intolerancia na kvasnice intolerancia na mlieko intolerancia na pšenicu

Príznaky

Potravinová intolerancia môže mať rôzne príznaky a môže ovplyvniť fungovanie takmer každého orgánu v našom tele. Viac o príznakoch tejto choroby môžete nájsť v sekcii príznaky potravinovej intolerancie.

Zistenie potravinovej intolerancie 

Na zistenie potravinovej intolerancie možno použiť metódu tzv. eliminačnej diéty, ktorá je však zdĺhavá a z hľadiska relevantných informácií neefektívna. Ide o spôsob, kedy si človek zapisuje všetky potraviny, ktoré v daný deň zjedol a ako sa po tomto jedle cítil. Tým si sleduje zmeny v správaní organizmu a zo svojho jedálnička vylúči potraviny, ktoré mu istým spôsobom uškodili. Táto metóda má však množstvo nevýhod, jednou z nich je aj nemožnosť zistenia intolerancie na viac potravín naraz.

Druhá spôsob ako zistiť, či je daná osoba intolerantná, je zaobstaranie si testu potravinovej intolerancie. Ten dokáže v priebehu štyridsiatich minút identifikovať zložky potravy, ktoré škodia konkrétnemu ľudskému organizmu. Celý test funguje na báze pozitívnych, resp. negatívnych reakcií na jednotlivé zložky potravy.

Ak konkrétna osoba zistí, že jej telo je voči nejakej látke intolerantné, má možnosť navštíviť niektoré zo spolupracujúcich centier, kde jej poskytnú poradenstvo v oblasti úpravy stravy a náhrady jednotlivých zložiek tak, aby sa aj po vylúčení potraviny zachoval správny príjem živín a minerálov.

jhj